Vilkår & betingelser

Tak fordi du besøger vores website. DU BØR LÆSE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT, FØR DU BESØGER VORES WEBSITE. Disse juridiske vilkår og betingelser gælder for brug af og adgang til websitet www.ftzcycling.dk.

Din brug af dette website er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug (“vilkår og betingelser”). Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår og betingelser, bedes du forlade websitet. Når du besøger dette website, accepterer du at overholde og at være juridisk bundet af disse vilkår og betingelser, herunder vores persondatapolitik.

Rettigheder på websitet

Alt indhold på dette website (ww.ftzcycling.dk) og på selve siden er beskyttet ved lov om ophavsret, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Indholdet tilhører FTZ CYCLING eller dennes moderselskaber eller tilknyttede selskaber eller anvendes med tilladelse fra deres ejere. Indholdet omfatter, men er ikke begrænset til, fotografier, billeder, illustrationer, tekst, videoklip, lydklip, design, logoer, varemærker, varemærkeudstyr og andet indhold på dette website samt programmer, der anvendes til design og udvikling af dette website. Alle rettigheder forbeholdes i hele verden.

Navnet og mærket FTZ CYCLING, logoerne, alle andre mærker, der relaterer sig til FTZ CYCLING, som afbilledes på dette website, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede, er varemærker eller servicemærker tilhørende FTZ CYCLING i Danmark og i alle andre lande.

Produkter

De FTZ CYCLING produkter, som afbilledes på dette website er typiske eksempler på FTZ CYCLINGs kollektion. Stil, design og farver på de FTZ CYCLING produkter, der vises på dette website, kan ændres uden varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på dette website kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. FTZ CYCLING er ikke forpligtet eller ansvarlig for unøjagtigheder, fejl, tab eller skade som følge af eller i forbindelse med brugernes tillid til oplysninger, som er indhentet fra eller via dette website. Du er ansvarlig for at vurdere de oplysninger og andet indhold, som er tilgængelige via dette website. Dette website og de oplysninger og det indhold, som findes på dette website, kan til enhver tid ændres uden forudgående eller efterfølgende varsel.

Ingen garantier

Dette website og indholdet på websitet leveres som det er og foreligger. FTZ CYCLING fraskriver sig alle former for garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for adkomst, eller at indholdet er fri for ondsindet software (såsom virus, orme eller trojanske heste) eller underforståede garantier for websitets eller dets indholds salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål og fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier. FTZ CYCLING garanterer ikke, at oplysningerne på dette website er nøjagtige, komplette eller aktuelle, at websitet er fri for fejl, eller at alle fejl vil blive udbedret.
Du accepterer ved at benytte dette website, at du besøger websitet på eget ansvar, at du ifalder alt ansvar for tab af brug, datatab og omkostninger i forbindelse med nødvendig service eller reparation af udstyr og/eller software, som du benytter i forbindelse med dette website, og at FTZ CYCLING under ingen omstændigheder ifalder ansvar for nogen former for skade, som måtte opstå som følge af, på grund af eller i forbindelse med din brug af dette website. Hvor gældende lov ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, kan det ske, at nogle af eller alle de ovenstående garantifraskrivelser ikke gælder for dig.

Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

FTZ CYCLING ifalder under ingen omstændigheder ansvar for faktiske, direkte, indirekte, specielle, pønale, tilfældige, dokumenterede skader, følgeskader eller enhver anden form for skade, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brug eller manglende evne til brug eller beskaffenheden af oplysningerne, produkterne og indholdet på dette website. Eftersom nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse af eller ansvarsbegrænsning for følgeskader eller tilfældige skader, kan det ske, at nogle af eller alle ovenstående begrænsninger ikke gælder for dig.

Persondata

FTZ CYCLINGs håndtering af persondata er underlagt Persondataloven. Du kan kontakte FTZ CYCLING, hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data der bliver håndteret, eller hvis du ønsker nogle data slettet eller rettet.

Diverse

Links dette website indeholder links til andre websites. FTZ CYCLING er ikke ansvarlige for indholdet eller materialet på, eller som er indhentet via, sådanne websites, eller at det er tilgængeligt. Ved at linke til et andet website eller ved at henvise til andres oplysninger, produkter eller tjenester godkender, tiltræder eller accepterer FTZ CYCLING ikke disse websites eller indholdet.
Alle spørgsmål eller bemærkninger til andre websites skal rettes til administratoren af disse websites.

Ugyldighed hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig eller ugyldig og dermed uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Lovvalg og værneting Alle forhold og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og betingelser og brug af websitet er underlagt dansk lov, med undtagelse af regler om international privatret. Lovgivning og regler om national eller international forbrugerbeskyttelse forbliver upåvirket. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og betingelser og brug af websitet, skal afgøres af de danske domstole.

Seneste opdateret: april 2018