Fortrolighedspolitik – personlige oplysninger

Generel information

FTZ er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via www.ftzcycling.dk, og alle henvendelser vedr. personlige oplysninger skal rettes til FTZ’s Data Privacy koordinator:

Casper Jusslin,

Data Privacy koordinator

persondata@ftz.dk 

 

På denne side er det muligt at læse mere om indsamling og opbevaring af personlige oplysninger. FTZ indsamler personlige oplysninger til forskellige aktiviteter. Hvert af disse aktiviteter er beskrevet nærmere, og det er også muligt at orientere sig om rettigheder som registreret i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger:

 • Nyhedsbrev
 • Eventpakker – cykeltøj
 • Rettigheder som registreret

 

Nyhedsbrev

 • Formålet: Personlige oplysninger som navn og e-mailadresse bruges til at administrere udsendelse af nyhedsbreve. Ved tilmelding til FTZ Cycling accepterer man at modtage nyhedsbreve omkring de arrangementer, der afholdes af FTZ Cycling – herunder lokale arrangementer på det hold, som man er tilmeldt.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med tilmeldingen til FTZ Cycling skal man oplyse navn og en e-mailadresse samt en række firmarelaterede oplysninger.
 • Bekræftelse på tilmelding / samtykke: Ved tilmelding til FTZ Cycling fremsendes en e-mail som bekræftelse på, at tilmeldingen er gennemført.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke: Samtykket til at modtage nyhedsbrev kan altid tilbagekaldelse ved at klikke på ”Nej tak til nyhedsbrev” i bunden af ethvert nyhedsbrev.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i FTZ marketing samt lokale holdansvarlige har adgang til personoplysninger som navn og e-mailadresse.
 • E-mailplatform: FTZ benytter en mailplatform fra MailChimp til at udsende nyhedsbreve. Der er lavet en databehandleraftale med MailChimp.
 • Opbevaringsperiode: Oplysninger om tilmeldinger til nyhedsbrevet opbevares fra bekræftelsen af tilmelding og så længe nyhedsbrevet modtages. Efter, at modtageren har frameldt nyhedsbrevet, opbevares oplysninger i 2 år, hvor FTZ skal kunne dokumentere et samtykke.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Eventpakker – cykeltøj

 • Formålet: Personlige oplysninger om tøjstørrelse bruges til at udvælge cykeltøj i den rigtige størrelse. Ved valg af eventpakker accepterer man, at FTZ må behandle personlige oplysninger som en del af aftalen.
 • Kategori af oplysninger: I forbindelse med tilmeldingen til FTZ Cycling skal man udover at vælge tøjstørrelse også oplyse navn og en e-mailadresse samt en række firmarelaterede oplysninger.
 • Adgang til person oplysninger: Ansatte i FTZ marketing samt kædechefen har adgang til personoplysninger som navn og e-mailadresse.
 • Webside: FTZ Cycling’s webside er hostet hos ADTENTION A/S. Der er lavet en databehandleraftale med ADTENTION A/S.
 • Opbevaringsperiode: Afgivende oplysninger i forbindelse med tilmeldingen opbevares i 12 måneder, som er aftalens løbetid.Med mindre aftalen forlænges, slettes oplysningerne umiddelbart efter aftalens udløb.
 • Automatiseret behandling: Der foretages ikke nogen form for automatisering eller profilering af personlige oplysninger.

 

Registreredes rettigheder

Når man afgiver personlige oplysninger, følger der automatisk nogle rettigheder med. Hver af disse rettigheder er beskrevet i det følgende:

 • Ret til indsigt: Ved henvendelse til FTZ har man ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret om én selv og på hvilket grundlag de bliver behandlet. Det skal oplyses, hvorvidt henvendelsen drejer sig om nyhedsbrev eller eventpakke.
 • Ret til berigtigelse: Ved henvendelse til FTZ vil fejl i personlige oplysninger blive rettet uden ugrundet ophold.
 • Ret til sletning: Ved henvendelse til FTZ kan man få personlige oplysninger slettet uden unødig forsinkelse, med mindre oplysningerne er nødvendige for, at FTZ kan overholde en forpligtigelse, eller FTZ har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
 • Ret til at tilbagekalde et samtykke: Ved henvendelse til FTZ pr. mail kan man til enhver tid tilbagekalde et samtykke i forhold til fremtidig behandling.
 • Ret til begrænset behandling: Ved henvendelse til FTZ har man ret til anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis oplysningerne ikke er rigtige, eller der foreligger andre grunde, der efter reglerne på området gør, at behandlingen skal begrænses.
 • Ret til indsigelse: Ved henvendelse til FTZ kan man gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvis man mener, at FTZ ikke har en væsentlig grund til at behandle oplysninger om ens person.
 • Ret til dataportabilitet: Ved henvendelse til FTZ kan man få udleveret og overført oplysninger, som man selv har givet, fra FTZ i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

Såfremt man ønsker at udøve en rettighed, skal man rette henvendelse til Casper Jusslin, Data Privacy koordinator hos FTZ: persondata@ftz.dk

Hvis man ønsker at klage, skal man rette henvendelse til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/